Akcja Krwiodawstwa w Klubie

Agnieszka Bazyluk

...tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. W akcji krwiodawstwa, która odbyła się 12 czerwca 2018 r. w Klubie Uczelnianym WSOSP organizowanej we współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Lublina oddano ponad 18 litrów krwi. Dziękujemy!

Dyplomy/Podziękowania

Agnieszka Bazyluk

....w dowód szacunku i uznania za aktywny udział w realizacji wzniosłej i humanitarnej idei honorowego krwiodawstwa oraz postawę pełną poświęcenia na rzecz ratowania drugiego człowieka...

Festiwal Biegowy im. Jana Pawła II

Agnieszka Bazyluk

W dniu 20 maja 2018 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbywał się Festiwal Biegowy im. Jana Pawła II. Przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych brali w nim aktywny udział. Występem Zespołu Reprezentacyjnego z Klubu Uczelnianego WSOSP  uświetniona została msza św. w kazimierskiej Farze zaś podchorążowie w mundurach historycznych trzymali posterunek przy pomniku Jana Pawła II, gdzie zostały złożone kwiaty przez włodarzy miasta.

I Podhalański Konkurs Piosenki Patriotycznej i Wojskowej

Agnieszka Bazyluk

11 maja 2018 r. w Rabka-Zdrój odbywał się I Patriotyczny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. W konkursie wystąpili soliści z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, a gościem specjalnym był Zespół Wokalno-Instrumentalny z Klubu Uczelnianego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina.