Finalna rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ dla studentów cywilnych

Marek Gawryjołek

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 07.05.2018 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na studia w I semestrze roku akademickiego 2018/2019.

Dodatkowa rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ dla studentów cywilnych

Marek Gawryjołek

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 13.04.2018 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na studia w I semestrze roku akademickiego 2018/2019.

Rekrutacja na praktyki letnie oraz studia Erasmus+ dla studentów cywilnych

Małgorzata Bernat

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 14 lutego 2018 r. rozpoczęła się REKRUTACJA dla studentów cywilnych studiów I i II stopnia na wyjazdy zagraniczne na studia w semestrze zimowy roku akademiskiego 2018/2019 oraz praktyki w semestrze letnim i zimowym roku akademickiego 2017/2018 oraz 2018/2019 w ramach programu Erasmus+.

Pilotażowy program szkolenia w ramach "Legii akademickiej" dla ochotników – część teoretyczna

Andrzej Lalak

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyjęcie na zajęcia teoretyczne programu wojskowego Legii Akademickiej w module podstawowym.

O udział w programie Legia Akademicka realizowanym przez WSOSP może ubiegać się osoba:

  • będąca studentem cywilnym WSOSP
  • posiadająca obywatelstwo polskie
  • która odbyła kwalifikację wojskową (lub wyraża gotowość aby odbyć kwalifikację wojskową)