Dodatkowa rekrutacja - Erasmus+

Małgorzata Bernat

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 29 marca 2017 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych na wyjazdy za granicę na studia i praktyki w I sem. roku akadem. 2017/2018 w ramach programu Erasmus+.

Erasmus+ rekrutacja na wyjazdy w II semestrze 2016/2017

Mieczysław Pcian

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 7 października 2016 r. rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy w II semestrze roku akademickiego 2016/2017, na studia i praktyki za granicę dla studentów wojskowych i cywilnych w ramach programu Erasmus+.