Podchorążowie Szkoły Orląt przysięgali na Westerplatte

Agnieszka Kossowska

Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej … – tak 654 studentów wojskowych Szkoły Orląt, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i Akademii Marynarki Wojennej ślubowało Ojczyźnie. To wspólna przysięga trzech uczelni wojskowych, która odbyła się dziś na Westerplatte, w historycznym dla polskiego narodu miejscu. Ceremonia odbyła się z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

Szkoła Orląt sygnatariuszem akcji "Lubelszczyzna dla Syrii"

Jarosław Wojtyś

18 września 2017 roku na Zamku Lubelskim przedstawiciele środowisk kościelnych, samorządowych, rządowych oraz świata nauki i biznesu podpisali Deklarację na rzecz pomocy ludności, która została poszkodowana w wyniku wojny w Syrii. Wśród sygnatariuszy znalazła się również Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych - "Szkoła Orląt".

Nowi oficerowie w Szkole Orląt

Agnieszka Kossowska

4 września, szeregi kadry Ośrodka Szkolenia Personelu TZKOP zasilił kpt. pil. Wojciech Nowak.

Nowy oficer ośrodka jest żołnierzem od 1995 r. Dotychczas pełnił służbę w 7. dywizjonie lotniczym 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Jest pilotem klasy mistrzowskiej oraz instruktorem. Trzykrotnie brał udział w misjach poza granicami państwa w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku.