Targi Pracy

Agnieszka Kossowska

24 maja br. "Szkole Orląt" odbyły się Targi Pracy IKAR 2017. W imieniu Rektora-Komendanta gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka otworzył je Prorektor ds. wojskowych - płk pil. Paweł Marcinkowski. Gośćmi honorowymi byli burmistrz Dęblina Beata Siedlecka oraz wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Kazimierz Stocki.

Prezentacja Koncepcji Obronnej RP

Agnieszka Kossowska

We wtorek w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie szef MON Antoni Macierewicz wraz z kadrą kierowniczą wziął udział w oficjalnej prezentacji Koncepcji Obronnej RP. Jej jawne założenia zaprezentował pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Strategicznego Przeglądu Obronnego, podsekretarz stanu Tomasz Szatkowski. W spotkaniu w ASzWoj wziął udział Rektor-Komendant WSOSP generał brygady pil. dr Piotr Krawczyk.

Program JTAC w Siłach Zbrojnych RP

Jarosław Neffe

W dniach od 9 do 19 maja połączony zespół akredytacyjny (Combined Standardization Team), składający się z przedstawicieli NATO HQ AIRCOM i US Joint Fire Support Executive Steering Committee (JFS ESC) prowadził wizytę akredytacyjną Programu JTAC w Siłach Zbrojnych RP, w tym Ośrodka Szkolenia Personelu TZKOP Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Posiedzenie Senatu

Janusz Ćwiklak

W dniu 15.05.2017 r. odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Podjęte podczas obrad uchwały, zostały umieszczone na stronie WSOSP w zakładce Senat.

Sekretarz Senatu

dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK