Uroczyste Absolutorium

Adam Radomyski

30 czerwca 2017 roku na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki odbyło się uroczyste Absolutorium. W uroczystości udział wzięli tegoroczni absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia z dwóch kierunków studiów: Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Uroczystość zgromadziła nie tylko tegorocznych absolwentów, ale także ich rodziny oraz zaproszonych gości.

Wzięli w niej udział przedstawiciele władz Szkoły Orląt- prorektor ds. naukowych, dr hab. Jarosław Kozuba oraz prorektor ds. ogólnych Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, dziekan i prodziekani WBNiL, kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Lotnictwa, polskich uczelni wyższych w tym Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej oraz instytutów naukowo-badawczych. Nie zabrakło także reprezentantów współpracujących z Wydziałem firm CWBKT, Asseco Poland S.A., Aviation Consulting, prowadzących działalność korespondującą z obszarem badań prowadzonych w WBNiL.

Studenci zgodnie z tradycją akademicką byli ubrani w tradycyjne togi i birety z wyhaftowanym logiem WBNiL. Łącznie, w roku akademickim 2016/2017 w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki studia I i II stopnia ukończyło 184 absolwentów, (z czego na kierunku Logistyka -93 a na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe-91).

Po oficjalnym otwarciu uroczystości Dziekan dr hab. Adam Radomyski podsumował roczną działalność naukową i dydaktyczną Wydziału i podziękował za pracę i trud włożony w jego rozwój i promowanie kolejnych pokoleń absolwentów.

Podczas uroczystości każdy absolwent otrzymał Kartę Absolutoryjną – symboliczny dokument potwierdzający oficjalne zakończenie studiów na WBNiL. Podsumowania roku akademickiego w imieniu studentów dokonała absolwentka studiów licencjackich Ewelina Krakowiak, która życzyła osobom kończącym studia i rozpoczynającym nowy etap w życiu, pomyślności w realizacji osobistych i zawodowych planów. Po przemówieniu przystąpiono do wręczenia wyróżnień dla najlepszych studentów.

Zgodnie z tradycją akademicką oficjalną część absolutorium zakończyło odśpiewanie przez zebranych polskiego średniowiecznego hymnu skomponowanego do słów Wincentego z Kielczy Gaude Mater Polonia. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na życzenia dla tegorocznych absolwentów i pamiątkowe zdjęcia.