Szkoła Orląt gospodarzem spotkania żołnierzy państw Grupy Wyszehradzkiej

Agnieszka Kossowska

Na zaproszenie Rektora-Komendanta Szkoły Orląt, gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka, w dniach od 3 do 6 października br. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych odbyło się XIX spotkanie kadry kierowniczej organów przedstawicielskich żołnierzy państw Grupy Wyszehradzkiej.

Te coroczne spotkania są praktycznym forum współpracy i wymiany doświadczeń o warunkach służby oraz problemach socjalno-bytowych żołnierzy zawodowych. Służą także pogłębieniu informacji o zmianach zachodzących w siłach zbrojnych tychże państw.

W przedsięwzięciu objętym patronatem honorowym podsekretarza stanu w MON prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego uczestniczyli reprezentanci:Węgierskiego Związku Oficerów (Honvédszakszervezet), Związku Żołnierzy Republiki Słowackiej (Zväz vojakov Slovenskej republiky), Związku Oficerów Zawodowych Republiki Czeskiej (Svaz vojáků z povolání Armády České republiky), Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych – organizatora spotkania, który w maju 2016 r. objął rotacyjne przewodnictwo w tym gronie. W roli obserwatorów uczestniczyli przedstawicie Litewskiego Centrum Obrony Praw Żołnierzy (Karių Teisių Gynimo Centras) wraz z członkami Stowarzyszenia Strzelców Łotewskich (Latviešu Strélnieku Apvieniba).

Motywem przewodnim tegorocznego spotkania było kształcenie kadr na potrzeby sił zbrojnych.

Obrady zwieńczyło popisanie wspólnego komunikatu, w którym zwrócono uwagę na bezpieczeństwo socjalne i ekonomiczne żołnierzy zawodowych oraz stabilność ich silnej reprezentacji. Podkreślono w nim również, że gotowość do realizacji zadań jakie stoją przed siłami zbrojnymi zależy od wykształcenia oraz nieustannego doskonalenia ich kadr. Jako istotny element tego procesu uznano kształtowanie postaw etycznych i moralnych, które gwarantują podejmowanie właściwych decyzji w czasie najtrudniejszych wyzwań służby wojskowej.

Do uczestników spotkania minister obrony narodowej Antoni Macierewicz skierował list:

Miło podejmować na polskiej ziemi tak znamienitych gości. Jesteście najlepszymi z najlepszych – zostaliście, podczas wyborów, obdarzeni zaufaniem i szacunkiem przez środowiska wojskowe. Ten silny mandat pozwala wam występować w obronie godnych warunków służby, zawsze wtedy gdy wasi koledzy tego potrzebują.

Delegacje złożyły wieńce przed pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt oraz przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Reprezentanci żołnierzy zawodowych z Czech, Słowacji Węgier oraz Litwy i Łotwy mieli ponadto okazję zapoznać się z bazą dydaktyczno-naukową Szkoły Orląt, Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego, a także historią polskiej awiacji w Muzeum Sił Powietrznych i bogatą tradycją Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Kolejne XX spotkanie odbędzie się pod przewodnictwem strony węgierskiej.

Cykliczne, coroczne spotkania kierownictw organów przedstawicielskich są forum współpracy i wymiany informacji doświadczeń w zakresie warunków służby oraz problemów socjalno-bytowych żołnierzy zawodowych. Służą pogłębieniu informacji o zmianach zachodzących w siłach zbrojnych państw Grupy Wyszehradzkiej. W okresie od maja 2016 roku do października 2017 roku rotacyjne przewodnictwo przejął Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.