Pierwsza obrona doktorska z nauk technicznych

Agnieszka Kossowska

16 października br. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ppłk. mgr. inż. Roberta Czapli, przygotowanej na Wydziale Lotnictwa. Była to pierwsza obrona doktorska z nauk technicznych w historii dęblińskiej Szkoły Orląt.

Doktorant Robert Czapla w obecności promotora, dziekana Wydziału Lotnictwa płk. dr. hab. inż. Norberta Grzesika, prof. WSOSP, promotora pomocniczego dr. inż. Ryszard Kalety z ITWL, Komisji Doktorskiej oraz licznie zgromadzonej publiczności, obronił pracę pt: Metoda oceny procesu eksploatacji w aspekcie gotowości do zadań szkoleniowych na przykładzie śmigłowca SW-4.

 

Podpułkownik Czapla jest długoletnim pracownikiem Katedry Płatowca i Silnika Wydziału Lotnictwa WSOSP na stanowisku starszego wykładowcy. Decyzją Rady Wydziału Lotnictwa nadano mu dziś stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

 

To wielkie święto nie tylko dla dęblińskiej uczelni, ale i dla środowiska naukowego. Powodem do dumy i satysfakcji jest nie tylko fakt, iż jest to pierwsza praca doktorska broniona tu w Dęblinie. Dysertacja ppłk. Roberta Czapli odznacza się także wysokim poziomem merytorycznym, mamy do czynienia z pracą nowatorską, dobrze skonstruowaną i aktualną – podkreślił dziekan Wydziału Lotnictwa, płk Norbert Grzesik.

 

Obrona  ppłk. Czapli to pierwszy doktorat zrealizowany w ramach Seminarium Doktoranckiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
W najbliższej przyszłości odbędą się kolejne obrony. Celem uczelni jest, by były to prace odznaczające się wysokim poziomem merytorycznym, nowatorskie i wnoszące w polską naukę nowe wartości.