Uroczysta Zmiana Posterunku Honorowego

Emilia Cuch
21 października 2018 roku w Warszawie podchorążowie Lotniczej Akademii Wojskowej dokonali uroczystej zmiany posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Oficerem dokonującym Uroczystej Zmiany był kpt. Marcin Sztobryn. Na Posterunek Honorowy weszli: szer. pchor. Bartłomiej Jemielniak oraz szer. pchor. Adrian Jabłoński, a zeszli szer. pchor. Tomasz Bułaś i szer. pchor. Mateusz Kruk.

 

Uroczysta Zmiana Posterunku Honorowego to symboliczne objęcie wiecznej warty żołnierskiej przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, które odbywa się w każdą niedzielę punktualnie o godz. 12.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Służba wartownicza w najważniejszym miejscu pamięci narodowej i bohaterskiego czynu zbrojnego polskiego żołnierza ma wartość niemierzalną. Bezsprzecznie stanowi dowód wdzięczności poległym w walce o Ojczyznę. Jest pełniona z zachowaniem zasad normujących służbę wartowniczą, ze zmianami posterunku przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jednak szczególny charakter nadawany jest poprzez oprawę ceremonialną jedynie niedzielnej zmianie.