Ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w WSOSP

W dniu 16 stycznia 2016 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk powitał przybyłych do Uczelni: Ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich Dr. Yousifa AlSabri oraz Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Roberta Rostka.

Podczas wizyty goście zapoznali się z infrastrukturą szkoleniową Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz urządzeniami treningowymi przeznaczonymi do szkolenia personelu latającego a także spotkali się z studentami wojskowymi Zjednoczonych Emiratów Arabskich którzy studiują oraz szkolą się w "Szkole Orląt".