Krzysztof Wyszkowski w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

Marcin Paluch

W Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w dniu 19 grudnia br. miał miejsce wykład Krzysztofa Wyszkowskiego – zasłużonego działacza opozycji antykomunistycznej lat 70-tych i 80-tych XX wieku. W tym przedsięwzięciu, popularyzującym najnowszą historię Polski uczestniczyło szerokie audytorium słuchaczy, składające się ze studentów, podchorążych oraz kadry naukowo-dydaktycznej Szkoły Orląt.

Nasz gość, w sposób niezwykle barwny, posiłkując się pokazem multimedialnym zaprezentował historię masakry robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 r., okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz kulisy rozmów prowadzonych pomiędzy stroną rządową a solidarnościową w Magdalence i przy Okrągłym Stole na przełomie lat 1988-1989. Z własnego, ogromnego doświadczenia, przedstawił on walkę opozycji demokratycznej z władzą komunistyczną w Polsce.
Należy w tym miejscu wskazać, że Krzysztof Wyszkowski pod koniec latach 70-tych, zaangażował się w działalność Komitetu Obrony Robotników. W 1978 r. był współzałożycielem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W sierpniu 1980 roku uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Był pomysłodawca tytułu „Solidarność” dla strajkowego biuletynu informacyjnego. Po 13 grudnia 1981 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. W 1984 r. zaangażował się w działalność Grupy Publicystów Politycznych i Klubu Myśli Politycznej Dziekania. Swój krytyczny stosunek do obrad Okrągłego Stołu zaprezentował na łamach paryskiej „Kultury”. W latach 90-tych był doradcą premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego. W 2016 r. został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie jest członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.