Porozumienie o współpracy

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, działając na podstawie decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej, w dniu 20 grudnia 2016 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy, pomiędzy Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie reprezentowaną przez JM Rektora-Komendanta gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka a Zespołem Szkół imienia Kajetana Kickiego w Sobieszynie reprezentowanego przez dyrektora mgr. inż. Krzysztofa Ślósarza.

 

foto: ppłk Jarosław Wojtyś