Inauguracja 2017 roku

W inauguracji roku szkoleniowego 2017 wzięła udział kadra oraz pracownicy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Podczas inauguracji wystąpił Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, który powitał przybyłych na inaugurację uczestników, złożył noworoczne życzenia. W swoim wstąpieniu omówił zadania stojące przed Uczelnią oraz przedstawił perspektywy jej rozwoju w nowym 2017 roku.
Przedstawiona została nowo przybyła do Uczelni kadra. Zapoznano z dokumentami normatywnymi obowiązującymi w bieżącym roku. W dalszej części inauguracji odbyło się programowe szkolenie jej uczestników.