Spotkanie wigilijne 2016 w WSOSP

Wiesław Świerkowski

Kolędą w wykonaniu chóru z Klubu Uczelnianego WSOSP rozpoczęło się spotkanie wigilijne kadry, pracowników Uczelni oraz zaproszonych gości. Rozpoczynając uroczystą wieczerzę ks. kapelan ppor. Mariusz Leonik odczytał fragment z ewangelii wg. Świętego Łukasza o narodzeniu Chrystusa.

Porozumienie o współpracy

Wiesław Świerkowski

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, działając na podstawie decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej, w dniu 20 grudnia 2016 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy, pomiędzy Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie reprezentowaną przez JM Rektora-Komendanta gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka a Zespołem Szkół imienia Kajetana Kickiego w Sobieszynie reprezentowanego przez dyrektora mgr. inż. Krzysztofa Ślósarza.

Krzysztof Wyszkowski w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

Marcin Paluch

W Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w dniu 19 grudnia br. miał miejsce wykład Krzysztofa Wyszkowskiego – zasłużonego działacza opozycji antykomunistycznej lat 70-tych i 80-tych XX wieku. W tym przedsięwzięciu, popularyzującym najnowszą historię Polski uczestniczyło szerokie audytorium słuchaczy, składające się ze studentów, podchorążych oraz kadry naukowo-dydaktycznej Szkoły Orląt.

Przedstawiciele podkomisji badań wypadków lotniczych w WSOSP

Wiesław Świerkowski

W dniu 14 grudnia 2016 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych Rektor-Komendant przebywali członkowie Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego. Goście zostali zapoznani z wyposażeniem, infrastrukturą szkoleniową Ośrodków Szkolenia WSOSP oraz urządzeniami treningowymi. Delegacji przewodniczył I zastępca dr inż. Kazimierz Nowaczyk.

Ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w WSOSP

Wiesław Świerkowski

W dniu 16 stycznia 2016 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk powitał przybyłych do Uczelni: Ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich Dr. Yousifa AlSabri oraz Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Roberta Rostka.