Zawody strzeleckie

Agnieszka Kossowska

Na strzelnicy garnizonowej w Dęblinie przeprowadzono elitarne zawody strzeleckie pod egidą dowódcy 4 SLSz. W imprezie odbywającej się 11 maja wystartowali żołnierze i podchorążowie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Inwestycja w naukę

Agnieszka Kossowska

W Szkole Orląt zainaugurowano wykłady w ramach projektu "Mobilne Katedry ad hoc". Gościem WSOSP był dr Jan Pila z Wydziału Lotnictwa Politechniki Koszyckiej na Słowacji, który przedstawił dęblińskiemu audytorium nowoczesne metody w diagnostyce statków powietrznych i aspekty bezpieczeństwa lotniczego.

Posiedzenie Senatu

Janusz Ćwiklak

W dniu 25.04.2017 r. odbyło się posiedzenie zwyczajne Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Podjęte podczas obrad uchwały, zostały umieszczone na stronie WSOSP w zakładce Senat.

Sekretarz Senatu

dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK

Projekt Katedra Ad Hoc

Jarosław Nowak

Projekt Katedra Ad Hoc jest inicjatywą Ministerstwa Obrony Narodowej podjętą w roku 2016.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia i konkurencyjności uczelni wojskowych oraz wsparcie kadry naukowej tych uczelni w uzyskiwaniu wysokich kompetencji dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć na najwyższym światowym poziomie.

Adresatami projektu są studenci, słuchacze, doktoranci i nauczyciele akademiccy uczelni wojskowych.