Podchorążowie na pikniku "Bezpieczna Polska"

Agnieszka Kossowska

6 lipca 2017 r., bezpośrednio po zakończeniu oficjalnej wizyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Polsce, na błoniach PGE Narodowego w Warszawie odbył się polsko-amerykański piknik wojskowy. Organizatorem imprezy było Ministerstwo Obrony Narodowej, Ambasada USA w Warszawie i PGE Narodowy.

Wizyta Sił Powietrznych z ZEA

Agnieszka Kossowska

Na zaproszenie Dowódcy Generalnego RSZ gen. dyw. Jarosława Miki oraz Rektora-Komendanta WSOSP, gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka, Szkołę Orląt odwiedziła Delegacja Sił Powietrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich

W Szkole Orląt o współpracy kontrolerów ruchem lotniczym

Agnieszka Kossowska

Rektor Komendant WSOSP, gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk gościł dziś w Szkole Orląt dowódcę Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego gen. bryg. pil. Dariusza Malinowskiego oraz Zastępcę Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej Tadeusza Grocholskiego .

Uroczyste Absolutorium

Adam Radomyski

30 czerwca 2017 roku na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki odbyło się uroczyste Absolutorium. W uroczystości udział wzięli tegoroczni absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia z dwóch kierunków studiów: Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Uroczystość zgromadziła nie tylko tegorocznych absolwentów, ale także ich rodziny oraz zaproszonych gości.