Nowy Prorektor ds. wojskowych

Jarosław Nowak

W czwartek Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wręczył oficerom decyzje o wyznaczeniu na nowe stanowiska służbowe oraz decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Na stanowisko Prorektora ds. wojskowych - Instruktora - Pilota w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych został wyznaczony ppłk Paweł MARCINKOWSKI. Serdecznie witamy w "Szkole Orląt".

Sylwetka Pana ppłka Pawła MARCINKOWSKIEGO była prezentowana w "Polska Zbrojna".

Mianowanie na kolejny stopień wojskowy

Wiesław Świerkowski

W dniu 1 grudnia 2016 roku Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk wręczył akt mianowania na kolejny stopień wojskowy ppłk. Jarosławowi Neffe. Ppłk Jarosław Neffe służbę w WSOSP rozpoczął w 2008 na stanowisku instruktora w Zespole Pracowników Dydaktycznych, wykonując obowiązki służbowe w Ośrodku Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego (OSzP TZKOP).

Zakończenie służby w WSOSP

Wiesław Świerkowski

W dniu 1 grudnia 2016 roku Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk w obecności kadry, pracowników oraz podchorążych, pożegnał kończącego służbę wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, Szefa Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego płk pil. dr. Waldemara Gołębiowskiego.

Uzyskanie tytułu doktora habilitowanego

Wiesław Świerkowski

29 listopada 2016 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie Rektor dr hab. Andrzej Mastalerz profesor nadzwyczajny wręczył ppłk. dr Zbigniewowi Wochyńskiemu Kierownikowi Zakładu Wychowania Fizycznego WSOSP dyplom doktora habilitowanego. Temat rozprawy habilitacyjnej "Wskaźniki funkcjonalne i biochemiczne w ocenie adaptacji wysiłkowej w ekstremalnych warunkach szkolenia podchorążych pilotów".

Tym razem pod ziemią, nie w powietrzu

Wiesław Świerkowski

W dniach 24-30 listopada 2016 roku członkowie Akademickiego Klubu Górskiego „HUSAR” wzięli udział w szkoleniu taternictwa jaskiniowego w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Zakopanem.