Zlot miłośników astronomii

Agnieszka Kossowska

21 października br., Naukowe Koło Astronomiczne WSOSP w połączeniu z Klubem Honorowych Dawców Krwi zorganizowało pierwszą, w historii Szkoły Orląt edycję Zlotu Miłośników Astronomii i Fanów Astrofazy.

Uchwała Nr 14/2017 z dnia 23.10.2017

Jacek Nowak

UCHWAŁA Nr 14/2017 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 23.10.2017 r.w sprawie wyborów uzupełniających do Uczelnianego Kolegium Elektorów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na kadencję 2016-2020

Pożegnanie Przyjaciela

Agnieszka Kossowska

Władze, zaproszeni goście oraz społeczność akademicka i przyjaciele Szkoły Orląt, pożegnali dziś uroczyście dowódcę Batalionu Szkolnego, ppłk. Dariusza Sprawkę, dziękując mu za wspólnie spędzone lata, pracę na rzecz uczelni, podchorążych i środowiska naukowego w Dęblinie oraz za pozytywną i serdeczną aurę, jaką zawsze się ze wszystkimi dzielił.

Posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Janusz Ćwiklak

16 października br., odbyło się posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Podjęte podczas obrad uchwały zostały umieszczone na stronie WSOSP w zakładce Senat.

Sekretarz Senatu

dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK