Pierwsza obrona doktorska z nauk technicznych

Agnieszka Kossowska

16 października br. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ppłk. mgr. inż. Roberta Czapli, przygotowanej na Wydziale Lotnictwa. Była to pierwsza obrona doktorska z nauk technicznych w historii dęblińskiej Szkoły Orląt.

Gaudeamus Igitur w Szkole Orląt

Agnieszka Kossowska

W potencjale intelektualnym, w możliwościach technicznych, technologicznych, naukowych oraz w lotniczym i wojskowym rzemiośle tkwi siła legendarnej Szkoły Orląt. Chcemy, żeby szła Ona ku przyszłości z szybkością najnowocześniejszego myśliwca F-35. Ażeby miała taką siłę oddziaływania! - powiedział podsekretarz stanu w ministerstwie obrony narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.