Wizyta przedstawicieli Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Jarosław Wojtyś

W dniu 22.11.2016 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych przebywała delegacja Sił Zbrojnych Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, której przewodniczył Generał major Mohamed Salah BENBICHA – Dyrektor Dyrekcji Służby Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, WAT, AMW i WSOWL.

120 Promocja Absolwentów

Wiesław Świerkowski

71 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 5 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej oraz 1 absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski w Dęblinie. 120 Promocja Oficerska absolwentów Uczelni Wojskowych odbyła się w dniu 18 listopada 2016 roku przed pomnikiem "Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt".

Uroczystość wręczenia Patentów Oficerskich

Wiesław Świerkowski

W dniu 17 listopada 2016 roku w przeddzień promocji oficerskiej w Dęblińskiej "Szkole Orląt" Rektor-Komendant WSOSP płk pil. dr Piotr Krawczyk wręczył tegorocznym absolwentom patenty oficerskie. Wraz z patentami oficerskimi, absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów drugiego stopnia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.

VI edycja Nagrody im. Jana Rodowicza "Anody"

Jarosław Wojtyś

3 sierpnia 2011 r. Muzeum Powstania Warszawskiego ustanowiło Nagrodę im. Jana Rodowicza "Anody" – honorowe odznaczenie dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach społecznych oraz postawą stanowiącą przykład dla innych. Nagroda przeznaczona jest dla współczesnych bohaterów – "Powstańców" czasu pokoju.