Historyczny samolot w Szkole Orląt

Emilia Cuch

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych sfinalizowała unikatowy projekt – wykonanie i montaż repliki samolotu PZL P.11c. Przedsięwzięcie nadzorował Prorektor ds. kształcenia i studenckich płk dr inż. Adam Wetoszka.

Mistrzostwa Polski Modeli Samolotów Redukcyjno-Latających

Emilia Cuch

W dniach od 15 do 17 czerwca br. Naukowe Koło Młodych Konstruktorów WSOSP wraz z Aeroklubem "Orląt", pod przewodnictwem Prorektora ds. kształcenia i studenckich płk. dr. inż. Adama Wetoszki, zorganizowało IX Mistrzostwa Polski Modeli Samolotów Redukcyjno-Latających. Mistrzostwa były jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom „100- lecia Lotnictwa”, „Dni Dęblina” oraz święta „Szkoły Orląt”.

Konferencja naukowa w UKSW

Emilia Cuch

26 kwietnia br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się cykliczna V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Człowiek w sytuacjach ekstremalnych”.

Święto Szkoły Orląt

Emilia Cuch

15 czerwca to niezwykle ważna data w kalendarzu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Tego dnia obchodzone jest święto „Szkoły Orląt”. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się: byli Komendanci-Rektorzy WSOSP, przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych dęblińskiego garnizonu, służb mundurowych, seniorzy lotnictwa wojskowego, uczelni wyższych oraz instytucji współpracujących z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych, duchowieństwo, kadra dydaktyczno-naukowa, pracownicy resortu obrony narodowej, a także podchorążowie.