Pamięci Weteranów

Agnieszka Kossowska

29 maja br. w holu Klubu Uczelnianego WSOSP otwarto wystawę zdjęć poświęconą żołnierzom biorącym udział w misjach poza granicami kraju. Ekspozycję pamiątek i zdjęć ilustrujących historię działań żołnierzy w Afganistanie, Iraku, na Bałkanach czy w Afryce będzie można oglądać do końca czerwca.

Targi Pracy

Agnieszka Kossowska

24 maja br. "Szkole Orląt" odbyły się Targi Pracy IKAR 2017. W imieniu Rektora-Komendanta gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka otworzył je Prorektor ds. wojskowych - płk pil. Paweł Marcinkowski. Gośćmi honorowymi byli burmistrz Dęblina Beata Siedlecka oraz wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Kazimierz Stocki.

Braterstwo broni i braterstwo dusz

Agnieszka Kossowska

W niedzielę, 14 maja br., 12 podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych rozpoczęło drogę w 59 Międzynarodowej Pielgrzymce Żołnierzy i Służb Mundurowych do Lourdes.

Prezentacja Koncepcji Obronnej RP

Agnieszka Kossowska

We wtorek w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie szef MON Antoni Macierewicz wraz z kadrą kierowniczą wziął udział w oficjalnej prezentacji Koncepcji Obronnej RP. Jej jawne założenia zaprezentował pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Strategicznego Przeglądu Obronnego, podsekretarz stanu Tomasz Szatkowski. W spotkaniu w ASzWoj wziął udział Rektor-Komendant WSOSP generał brygady pil. dr Piotr Krawczyk.

Program JTAC w Siłach Zbrojnych RP

Jarosław Neffe

W dniach od 9 do 19 maja połączony zespół akredytacyjny (Combined Standardization Team), składający się z przedstawicieli NATO HQ AIRCOM i US Joint Fire Support Executive Steering Committee (JFS ESC) prowadził wizytę akredytacyjną Programu JTAC w Siłach Zbrojnych RP, w tym Ośrodka Szkolenia Personelu TZKOP Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.