Przedstawiciele podkomisji badań wypadków lotniczych w WSOSP

Wiesław Świerkowski

W dniu 14 grudnia 2016 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych Rektor-Komendant przebywali członkowie Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego. Goście zostali zapoznani z wyposażeniem, infrastrukturą szkoleniową Ośrodków Szkolenia WSOSP oraz urządzeniami treningowymi. Delegacji przewodniczył I zastępca dr inż. Kazimierz Nowaczyk.

Ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w WSOSP

Wiesław Świerkowski

W dniu 16 stycznia 2016 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk powitał przybyłych do Uczelni: Ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich Dr. Yousifa AlSabri oraz Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Roberta Rostka.

Zakończenie służby w WSOSP

Wiesław Świerkowski

W dniu 16 grudnia 2016 roku Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk w obecności kadry oraz pracowników pożegnał odchodzącego na inne stanowisko służbowe asystenta w Ośrodku Technologii Informacyjnych kpt. mgr. inż. Michała Brylikowskiego.

Wigilijne spotkanie z wojskiem

Wiesław Świerkowski

15 grudnia 2016 roku w Nowym Glinniku koło Tomaszowa Mazowieckiego Rektor-Komendant "Szkoły Orląt" gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk wraz z delegacją podchorążych uczestniczyli w świątecznym spotkaniu żołnierzy Wojska Polskiego z prezydentem RP Andrzejem Dudą, ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem oraz szefem BBN Pawłem Solochem.

Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy

Wiesław Świerkowski

12 grudnia 2016 roku z okazji obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Teatr Polski w Warszawie zaprezentował koncert galowy pt. "Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy". W tym wydarzeniu uczestniczyła delegacja podchorążych WSOSP wraz z dowódcami ppłk. Dariuszem Sprawką oraz ppor. Arturem Opieką.