Posiedzenie Senatu

Janusz Ćwiklak

W dniu 15.05.2017 r. odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Podjęte podczas obrad uchwały, zostały umieszczone na stronie WSOSP w zakładce Senat.

Sekretarz Senatu

dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK

Przestrzeń powietrzna jest jedna - współpraca WSOSP i PAŻP

Agnieszka Kossowska

Pomoc w zakresie rozszerzania certyfikatów szkolenia, ujednolicanie standardów kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego, wzajemne wykorzystanie bazy szkoleniowej i dydaktycznej oraz wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie systemów zarządzania ruchem lotniczym - to główne założenia podpisanego dziś porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Jego celem jest harmonizacja i integracja szkolenia personelu w ramach Jednolitego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym.

Porucznik Michał Breszka zwycięzcą II Biegu Kazimierskiego

Agnieszka Kossowska

Ponad pół tysiąca uczestników wzięło udział w II Biegu Kazimierskim im. Jana Pawła II. Zwycięzca tegorocznej edycji porucznik Michał Breszka z Zakładu Wychowania Fizycznego WSOSP pokonał ten dystans zaledwie w 34 minuty. W rywalizacji pań tryumfowała kapral pchor. Barbara Janik.

Pożegnanie z lotniczą Alma Mater

Agnieszka Kossowska

12 maja br. pożegnał się z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych porucznik Konrad Grudzień wyznaczony na nowe stanowisko służbowe w 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego.