Oficerowie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w WSOSP

Wiesław Świerkowski

W dniu 18 listopada 2016 roku do WSOSP przybyło 10 oficerów Sił Powietrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Będą oni uczestniczyć w kursie teoretycznym i praktycznym do licencji pilota CPL(A) w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego WSOSP. Szkolenie będzie trwało 1,5 roku. W pierwszych dniach swojego pobytu oficerowie zapoznali się z bazą dydaktyczną WSOSP oraz regionem.

Wizyta delegacji Vietnam Airlines w WSOSP

Wiesław Świerkowski

Dyskusja nad ofertą studiów oraz prezentacja bazy dydaktycznej i infrastruktury szkoleniowej Uczelni, odbyła się podczas wizyty delegacji Alsimexco JSC (Vietnam Airlines), w dniu 23 listopada 2016 roku na Wydziale Lotnictwa WSOSP. Delegacji przewodniczył dyrektor Alsimexco JSC Tran Quoc Than.

Zakończenie służby w WSOSP

Wiesław Świerkowski

W dniu 17 listopada 2016 roku Rektor-Komendant WSOSP płk pil. dr Piotr Krawczyk w obecności kadry, pracowników oraz podchorążych pożegnał kończącego służbę wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, wieloletniego Kierownika oraz starszego wykładowcę Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego ppłk pil. mgr Macieja Wilczyńskiego.

Wizyta przedstawicieli Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Jarosław Wojtyś

W dniu 22.11.2016 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych przebywała delegacja Sił Zbrojnych Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, której przewodniczył Generał major Mohamed Salah BENBICHA – Dyrektor Dyrekcji Służby Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, WAT, AMW i WSOWL.