Przestrzeń powietrzna jest jedna - współpraca WSOSP i PAŻP

Agnieszka Kossowska

Pomoc w zakresie rozszerzania certyfikatów szkolenia, ujednolicanie standardów kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego, wzajemne wykorzystanie bazy szkoleniowej i dydaktycznej oraz wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie systemów zarządzania ruchem lotniczym - to główne założenia podpisanego dziś porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Jego celem jest harmonizacja i integracja szkolenia personelu w ramach Jednolitego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym.

Porucznik Michał Breszka zwycięzcą II Biegu Kazimierskiego

Agnieszka Kossowska

Ponad pół tysiąca uczestników wzięło udział w II Biegu Kazimierskim im. Jana Pawła II. Zwycięzca tegorocznej edycji porucznik Michał Breszka z Zakładu Wychowania Fizycznego WSOSP pokonał ten dystans zaledwie w 34 minuty. W rywalizacji pań tryumfowała kapral pchor. Barbara Janik.

Szlachetna akcja honorowych dawców krwi

Agnieszka Kossowska

W Klubie Uczelnianym WSOSP przeprowadzono dziś, kolejną, czwarta już w tym roku akcję Honorowego Krwiodawstwa pod hasłem "Twoja Krew Ratuje Życie", zorganizowana przez Lubelskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Środowisko akademickie Szkoły Orląt oddało ponad 26 litrów tego bezcennego daru życia.