Akcja krwiodawstwa

Agnieszka Bazyluk

W ciągu dwóch tygodni, w Klubie Uczelnianym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych odbyły się dwie akcje krwiodawstwa.

Akcja Krwiodawstwa w WSOSP

Agnieszka Bazyluk

W dniu 10 października br., w Klubie Uczelnianym trwała akcja krwiodawstwa, organizowana przez Samorząd Studencki, Klub Uczelniany oraz Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Lublina.

57 osób, w tym podchorążowie, studenci cywilni i żołnierze z garnizonu Dęblin oddali łącznie 25 litrów i 650 mililitrów krwi!

Dziękujemy za wspieranie idei honorowego oddawania krwi.

Na następną akcję krwiodawstwa organizowaną w Klubie Uczelnianym zapraszamy już 3 listopada 2016 r.