Wizyta delegacji Vietnam Airlines w WSOSP

Wiesław Świerkowski

Dyskusja nad ofertą studiów oraz prezentacja bazy dydaktycznej i infrastruktury szkoleniowej Uczelni, odbyła się podczas wizyty delegacji Alsimexco JSC (Vietnam Airlines), w dniu 23 listopada 2016 roku na Wydziale Lotnictwa WSOSP. Delegacji przewodniczył dyrektor Alsimexco JSC Tran Quoc Than.

Zakończenie służby w WSOSP

Wiesław Świerkowski

W dniu 17 listopada 2016 roku Rektor-Komendant WSOSP płk pil. dr Piotr Krawczyk w obecności kadry, pracowników oraz podchorążych pożegnał kończącego służbę wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, wieloletniego Kierownika oraz starszego wykładowcę Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego ppłk pil. mgr Macieja Wilczyńskiego.

Wizyta przedstawicieli Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Jarosław Wojtyś

W dniu 22.11.2016 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych przebywała delegacja Sił Zbrojnych Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, której przewodniczył Generał major Mohamed Salah BENBICHA – Dyrektor Dyrekcji Służby Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, WAT, AMW i WSOWL.

120 Promocja Absolwentów

Wiesław Świerkowski

71 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 5 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej oraz 1 absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski w Dęblinie. 120 Promocja Oficerska absolwentów Uczelni Wojskowych odbyła się w dniu 18 listopada 2016 roku przed pomnikiem "Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt".