Plan zajęć dla I roku studiów

Jarosław Nowak

Plany zajęć dla I rocznika studiów dostepne są w poniższych linkach.

Przypominamy, że plany zajęć dla starszych roczników dostępne są po zalogowaniu w Wirtualnym Dziekanacie.

Uroczyste absolutorium na Wydziale

Dariusz Górczyński

02 banerW dniu 30 czerwca 2017 roku na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki odbyło się uroczyste Absolutorium. W uroczystości udział wzięli tegoroczni absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich i licencjackich) oraz drugiego stopnia (magisterskich) z dwóch kierunków studiów: Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Uroczystość odbyła się w Klubie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w sali widowiskowej i zgromadziła nie tylko tegorocznych absolwentów, ale także ich rodziny oraz zaproszonych gości.

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe w ścisłym gronie najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów w Polsce

Dariusz Górczyński

Pragniemy poinformować, że w 2017 roku Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe prowadzone na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki otrzymały certyfikat potwierdzający ich przynależność do ścisłego grona najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Potwierdziły to wyniki II edycji Konkursu i Programu Akredytacji „Studia z Przyszłością”, do którego są zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikat „Studia z Przyszłością” jest przyznawany kierunkom realizowanym według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadającym na potrzeby rynku pracy. Certyfikat uzyskują kierunki studiów, które - w opinii ekspertów - należą do grona akademickiej elity.

Strzały na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

Dariusz Górczyński

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, specjalności: Ochrona osób i mienia, po przejściu w Naszej Uczelni zajęć teoretycznych i praktycznych na urządzeniu treningowym „Śnieżnik-1” przystąpili do praktycznego kursu strzeleckiego, którego program szkolenia oparty jest o materiał obowiązujący na kursach umożliwiających uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia.