Relacja z Uroczystego Absolutorium na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

Dariusz Górczyński

Przy dźwiękach „Marsza Lotników” Dziekan i Rada Wydziału w dniu 6 lipca 2018 roku na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki rozpoczęła uroczyste Absolutorium zwieńczające wiele lat pracy studentów kończących studia na Wydziale. W uroczystości udział wzięli tegoroczni absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich i licencjackich) oraz drugiego stopnia (magisterskich) z dwóch kierunków studiów: Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Uroczystość odbyła się w Klubie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w sali widowiskowej i zgromadziła nie tylko tegorocznych absolwentów, ale także ich rodziny oraz zaproszonych gości. Uroczystość poprowadził Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI.

Absolutorium 2018

Dariusz Górczyński

Dziekan
Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki 

zaprasza

wszystkich absolwentów, pracowników Wydziału BNiL oraz całej Uczelni

na uroczyste zakończenie roku akademickiego,
które odbędzie się 06.07.2018 r. o godzinie 11:00 w sali Klubu Uczelnianego.

Logistyczna współpraca uczelni wojskowych

Dariusz Górczyński

14 czerwca br. przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP wzięli udział w seminarium naukowym nt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, zorganizowanym na terenie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.