Dodatkowa rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ dla studentów cywilnych

Marek Gawryjołek

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 13.04.2018 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na studia w I semestrze roku akademickiego 2018/2019.

Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako element bezpieczeństwa państwa"

Dariusz Górczyński

plakat

23 marca 2018 roku w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa na temat "bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako element bezpieczeństwa państwa". W konferencji wzięli udział pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki: dr hab Adam Radomyski, dr Wojciech Jobda oraz kpt. dr Daniel Michalski.

Seminaria dla kandydatów zamierzających wszcząć przewód doktorski w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

Dariusz Górczyński

nauka, doktorat WSOSPUznany w środowisku naukowym dorobek publicystyczny, doskonała kadra profesorska specjalizująca się w różnych dziedzinach bezpieczeństwa, nowatorskie pomysły dydaktyczne i naukowe to wizytówka Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki (WBNiL) Wyższej Szkoły Oficerskie Sił Powietrznych. Działania naukowe podejmowane w WBNiL są efektem realizowania długoletniej strategii jednostki organizacyjnej, w której kluczem do sukcesu jest umiejętne łączenie działalności dydaktycznej z badaniami naukowymi. Działania te zostały dostrzeżone przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, która przyznała WBNiL uprawniania do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.