Międzynarodowa Konferencja Wysokiego Szczebla dotycząca Cyberbezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym

Dariusz Górczyński

W dniach 08-09 listopada 2017 roku w Krakowie, z udziałem przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki: dr. hab. Jacka Nowaka, ppłk. dr. inż. Krzysztofa Ogonowskiego i mgr. inż. Marka Kustry odbyła się Międzynarodowa Konferencja Wysokiego Szczebla dotycząca Cyberbezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Organizatorami konferencji byli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego.

NOWY KIERUNEK STUDIÓW I STOPNIA ELITARNEJ SZKOŁY "ORLĄT" - KIERUNEK TRANSPORT!!!

Dariusz Górczyński

Instytut Logistyki i Organizacji Transportu, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, uruchomił studia techniczne stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym  na kierunku transport, który dedykowanym jest specjalnie dla rozwijającego się rynku transportu lotniczego.

Studenci mają do wyboru trzy specjalności:

  • transport powietrzny,
  • transport lotniskowy,
  • transport wojskowy.

Szkolenie nauczycieli akademickich w CNBOP

Dariusz Górczyński

 

W dniu 10 października 2107 roku nauczyciele akademiccy WBNiL uczestniczyli w szkoleniu nt: „Możliwości zastosowania programu „RISKO” w procesie dydaktycznym.” Organizatorem szkolenia było Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie. Myślą przewodnią szkolenia były zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania oprogramowania „RISKO” do celów kształcenia praktycznego studentów WBNiL wszystkich specjalności.