Nabór wniosków na realizację zadań badawczych w Wydziale Lotnictwa

Robert Ambroziak

Wnioski o dofinasowanie badań naukowych lub prac rozwojowych należy składać do dnia 20 marca 2017 r. w sekretariacie dziekana Wydziału Lotnictwa.

Kierownik zadania badawczego, pracownik Wydziału Lotnictwa, sporządza wniosek o dofinasowanie badań naukowych zawierający opis merytoryczny oraz kosztorys wstępny realizacji projektu.

Wnioski powinny być wypełnione według załączonego wzoru, kompletne i podpisane przez kierownika zadania badawczego.

Podziękowanie za szlachetną akcję

Robert Ambroziak

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie serdecznie dziękuje za szlachetną akcję. Ponad 30 litrów krwi oddali 23 stycznia br. pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, którzy odpowiedzieli na apel Dziekana Wydziału Lotnictwa, ppłk. dr. hab. Norberta Grzesika, by ratować życie jednego z byłych pracowników Uczelni.

Międzynarodowa działalność naukowa "Szkoły Orląt"

Wiesław Świerkowski

W dniach 17-19 grudnia 2016 roku w Bernie, Szwajcaria odbyły się Międzynarodowe Konferencje Naukowe z różnych dziedzin wiedzy. W konferencji wzięli udział uczestnicy z całego świata (m.in. z: USA, Kanady, Japonii, Indii, Tajwanu, Korei Południowej, Chin, Brazylii, Izraela, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Afryki, Etiopii, Turcji, Hiszpanii, Serbii, Rumunii, Niemiec, Portugalii, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Polski).

Podziękowanie

Robert Ambroziak

Serdeczne i gorące Podziękowanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie wraz z grupą opiekunów i wychowawców

Konferencja naukowa Wydziału Lotnictwa WSOSP

Wiesław Świerkowski

W dniu 08 grudnia 2016 roku w auli Wydziału Lotnictwa WSOSP im. gen. bryg. pil. dr Józefa Kowalskiego odbyła się konferencja naukowa nt. "Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa". Organizatorem konferencji była Katedra Taktyki i Uzbrojenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Konferencja odbywała się w murach dęblińskiej uczelni już po raz trzeci. Myślą przewodnią konferencji były zagadnienia dotyczące zastosowania bojowego lotnictwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny, funkcjonowanie systemu dowodzenia lotnictwem oraz procesu targetingu w działaniach połączonych.