Uchwała nr 35/LXXXV/2010 z dnia 17 września 2010 r.

Uchwała nr 35/LXXXV/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie  ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych na rok akademicki 2010/2011.