Zarządzenie Nr 28 z dnia 27.03.2018

Zarządzenie Nr 28 z dnia 27.03.2018 w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora-Komendanta ds.. Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w osobie Pani Marty Kijak Bloch

Zarządzenie Nr 27 z dnia 27.03.2018

Zarządzenie Nr 27 z dnia 27.03.2018 w sprawie upoważnienia pełnomocnika Rektora-Komendanta w osobie Pani Marty-Kijak Bloch do reprezentowania Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu