Zarządzenie Nr 56 z dnia 05.07.2018

Zarządzenie Nr 56 z dnia 05.07.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania terenów, powierzchni, obiektów, pomieszczeń, urządzeń i innego wyposażenia Uczelni osobom fizycznym i podmiotom/instytucjom zewnętrznym w trybie zobowiązań

Zarządzenie Nr 52 z dnia 25.06.2018

Zarządzenie Nr 52 z dnia 25.06.2018 w sprawie wprowadzenia do użytku "Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych"