Zarządzenie Nr 60 z dnia 20.07.2018

Zarządzenie Nr 60 z dnia 20.07.2018 zmieniające zarządzenie Nr 29/2015 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w sprawie kwalifikowania studentów kierunku lotnictwo i kosmonautyka na szkolenie lotnicze w Ośrodku Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej