Zarządzenie Nr 67 z dnia 05.09.2017

Zarządzenie Nr 67 z dnia 05.09.2017 w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w osobie Zastępcy Kanclerza Pani Marty Kijak-Bloch

Zarządzenie Nr 66 z dnia 05.09.2017

Zarządzenie Nr 66 z dnia 05.09.2017 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora-Komendanta w osobie Pani Marty Kijak-Bloch do reprezentowania Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu