Zespół Urządzeń Symulacji Lotu (FSTD)

          Zespół Urządzeń Symulacji Lotu (FSTD) jest przeznaczony do szkolenia oraz treningu na urządzeniach symulacji lotu kandydatów na pilotów lotnictwa wojskowego, studentów cywilnych kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, a także personelu latającego SZ RP.

       Program szkolenia dla studentów wojskowych i cywilnych realizowany jest podczas prowadzenia zajęć z przedmiotu: ,,Technika pilotażu i symulatory lotu”. Natomiast                 w ramach kursów specjalistycznych dla personelu latającego SZ RP realizuje się:

 • szkolenia i treningi załóg lotnictwa wojskowego w wykonywaniu lotów zgodnie przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR),
 • szkolenia z dezorientacji przestrzennej.

       Ważnym elementem działalności Zespołu jest prowadzenie szkolenia sprawdzającego predyspozycje kandydatów do zawodu pilota w lotnictwie SZ RP, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunku - pilotaż statków powietrznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, warunkiem przystąpienia kandydatów na pilotów do egzaminu wstępnego do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych jest ukończenie szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów. Szkolenie sprawdzające obejmuje dwa etapy:

 • I ETAP- sprawdzenie umiejętności kandydata na urządzeniu treningowym ,,Selekcjoner”. W ramach tego etapu kandydat wykonuje trzy loty w czasie 15-20 minut. Pierwszy, ma na celu zapoznanie się z kabiną i możliwościami pilotażowymi trenażera. Kolejne dwa, to sprawdzenie umiejętności wykonania podstawowych figur pilotażu (lot po prostej, zakręty, wznoszenie, zniżanie) połączone z badaniem psychologicznym.
 • II ETAP- szkolenie obejmujące teorię oraz loty sprawdzające na samolotach o napędzie tłokowym.

      Pozytywne uzyskanie opinii końcowej ze szkolenia sprawdzającego jest przepustką do egzaminów wstępnych do WSOSP na kierunek pilotaż statków powietrznych.

          

  Zespół Urządzeń Symulacji Lotu posiada na wyposażeniu następujące symulatory           i trenażery  lotu:

SYMULATORY ELITE-S 612 CESSNA-172 RG

TRZY Symulator ELITE –S 612 (Electronic IFR Training Enviroment) to certyfikowane urządzenia treningowe przeznaczone do szkolenia lotniczego wg przepisów VFR/IFR. Wyposażenie kabiny jest dokładnym odwzorowaniem samolotu Cessna -172 RG. Posiada podwójny zestaw pomocy R/NAV, transponder, automatycznego pilota (AP) oraz GPS APOLLO 2000. Baza danych lotnisk pozwala na planowanie lotów w dowolnym miejscu na świecie. Oprogramowanie  umożliwia również trening szczególnych przypadków w locie.

URZĄDZENIA TRENINGOWE ELITE PI-35 BITD

ELITE Pi-35 BITD (Basic Instrument Training Device) służy do nauki posługiwania się wyposażeniem radio-nawigacyjnym, interpretacji wskazań przyrządów pokładowych, jak również nauki wykorzystania pomocy R/NAV (ILS, VOR DME).

SYMULATOR SELEKCJONER

Trenażer lotów "Selekcjoner" to system wymiennych kabin wykorzystujących to samo środowisko oprogramowania wraz system zobrazowania opartym na 3 projektorach wizyjnych.

System z modułem samolotu F-16 oraz śmigłowca W-3PL ,,Głuszec” przeznaczony jest do wstępnej oceny predyspozycji kandydatów do WSOSP na kierunek pilotaż statków powietrznych oraz treningu członków personelu latającego w wykonywaniu lotów wg wskazań przyrządów (IFR).

Moduł samolotu PZL-130 „Orlik” TC II – to trenażer wyposażony w GNS 750 oraz pomoce R/NAV (VOR, ILS), umożliwiający realizację podstawowego szkolenia lotniczego studentów wojskowych.

Moduł samolotu TS-11 „Iskra” – to trenażer umożliwiający realizację podstawowego oraz zaawansowanego szkolenia lotniczego studentów wojskowych.

SYMULATOR DEZORIENTACJI PRZESTRZENNEJ

Symulator lotu z trzema wymiennymi kabinami (F-16, W-3PL, M-28) z ruchomą platformą, służy do zapoznania członków personelu latającego z niebezpiecznymi iluzjami, jakie mogą wystąpić w realnych warunkach lotu. Kabina symulatora dezorientacji wyposażona jest w podstawowe systemy odpowiadające wzorcom kokpitów samolotu transportowego, odrzutowego i śmigłowca. W ramach Szkolenia piloci są zapoznawani z następującymi rodzajami iluzji:

I. Iluzje związane z narządami otolitowymi:

 • iluzje somatograwitacyjne i okulograwitacyjne,
 • iluzja odwrócenia.

II. Iluzje związane z kanałami półkolistymi:

 • iluzja przechylenia,
 • iluzje somatoobrotowe,
 • iluzja Coriolisa,
 • ciśnieniowe zawroty głowy „Alternobaric vertigo”.

III. Iluzje wzrokowe:

 • lądowanie typu „czarna dziura”,
 • autokineza,
 • iluzja wekcji,
 • iluzje podczas podejścia i lądowania,
 • iluzje fałszywego horyzontu. 

SYMULATOR TS-11 ISKRA

KSL (Kompleksowy Symulator Lotu) przeznaczony do podstawowego szkolenia lotniczego studentów wojskowych. Jest stacjonarnym urządzeniem treningowym odwzorowującym parametry lotu samolotu TS-11 ,,Iskra”, który umozliwia naukę techniki pilotażu, nawigacji, treningu sytuacji awaryjnych, jak również elementów zastosowania bojowego.

SYMULATOR FNPT-II ŚMIGŁOWCA SW-4 PUSZCZYK Z WYMIENNĄ KABINĄ ŚMIGŁOWCA SCHWEIZER S-300

Symulator przeznaczony do szkolenia studentów wojskowych na śmigłowcu SW-4. Wyposażenie symulatora pozwala na naukę i trening:

 • uruchomienia zespołu napędowego,
 • posługiwania się wyposażeniem pokładowym,
 • lotów po kręgu, do strefy pilotażu, lotów trasowych,
 • lotów wg przepisów IFR,
 • postępowania w sytuacjach awaryjnych w locie.

Posiada unikatowy w skali Europy system wizualizacji 3D z układem automatycznej kalibracji i pozycjonowania grupy 8 projektorów z ekranem sferycznym.

SYMULATOR FNPT-II SAMOLOTU M-28 BRYZA Z WYMIENNĄ KABINĄ SAMOLOTÓW PIPER SENECA V, CESSNA-172 RG  Z MODUŁEM MCC

Symulator lotu przeznaczony do nauki pilotażu i nawigacji wg przepisów VFR/IFR, użytkowania wyposażenia pokładowego, zespołu napędowego, systemów awionicznych. Umożliwia także szkolenie z postępowania w szczególnych przypadkach w locie oraz współpracy w załodze (MCC).

SYMULATOR FNPT-II SAMOLOTU DA-40/DA-42 

Symulator samolotu DA 40/42 to certyfikowany symulator klasy FNTP-II przeznaczony do szkolenia lotniczego zgodnie z przepisami VFR oraz IFR.. Z powodzeniem jest wykorzystywany do szkolenia do licencji turystycznej PPL(A), zawodowej CPL(A) oraz przy szkoleniu do uprawnień IR(A)/IR(A)ME.