Wykaz numerów telefonów kontaktowych

Komórka organizacyjna – przedmiotowy zakres spraw służbowych Miejsc stacjonowania Nr telefonu
SEKCJA PLANOWANIA
w sprawach planowania, ewidencji i szkolenia, świadectw, zaświadczeń ukończenia kursów lub szkoleń
Dom Studencki "Mewa"
p. 006
+48 261 517 499
KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
w sprawach wyżywienia, dokumentów podróży, zwolnień lekarskich, wniosków, przepustek osobistych i samochodowych słuchaczy
Dom Studencki "Mewa"
p. 101
+48 261 517 931
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
w sprawach kursów i szkoleń językowych
Budynek Wydziału Lotnictwa +48 261 517 785
DZIAŁ ŻYWIENIA Stołówka Studencka +48 261 517 458
RECEPCJA DOMU STUDENCKIEGO "MEWA"
w sprawach zakwaterowania
  +48 261 519 661
RECEPCJA HOTELU "IKAR"   +48 261 519 100
DOM STUDENCKI "DEDAL"   +48 261 519 140