Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (CAPTO)

Logo OSPSRL

Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (CAPTO) jest certyfikowanym ośrodkiem szkolenia zgodnie z §2. pkt. 16. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego (Dz.U. 2013 poz. 471).

Powołany został w ramach struktury Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w celu realizacji niżej wymienionych zadań:

  • prowadzenie szkoleń dla informatorów lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS) w zakresie podstawowym i odświeżającym,
  • prowadzenie kursów przygotowawczych dla kandydatów,
  • prowadzenie kursów przygotowawczych i odświeżających dla personelu służb ATS,
  • szkolenie praktyczne na symulatorze,
  • szkolenie wojskowych instruktorów szkolenia operacyjnego (OJT),
  • ocena umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej.

W ośrodku szkoleni są podchorążowie i studenci cywilni WSOSP, żołnierze zawodowi z jednostek wojskowych SZ RP.