O ośrodku

TACP TCOśrodek Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego (OSzP TZKOP) został utworzony w 2007 roku w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi standardami w NATO procesu szkolenia Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (ang. Joint Terminal Attack Controller - JTAC) oraz personelu latającego, wykonującego misje Bezpośredniego Wsparcia Lotniczego (ang. Close Air Support). Od 2013 roku, zgodnie z "Umową pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej RP a Ministerstwem Obrony Republiki Łotwy o wzajemnym wsparciu szkolenia wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa", Ośrodek funkcjonuje jako Ośrodek Szkolenia Personelu TZKOP z międzynarodową obsadą.

OSzP TZKOP prowadzi następujące kursy na potrzeby wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych:

  • Kurs Wysunięty Nawigator Naprowadzania Lotnictwa (JTAC Initial Qualification Course),
  • Kurs metodyczny dla Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (JTAC Methodology Course),
  • Kurs personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego TZKOP (TACP Personnel Course),
  • Kurs Close Air Support - dla pilotów (Close Air Support for Pilots Course),
  • Kurs frazeologia lotnicza z zakresu naprowadzania na cele naziemne w języku polskim i angielskim (Radio Comms&CAS Phraseology Course),
  • Kurs Wysuniętych Obserwatorów Ognia (Forward Observers Course) z zakresu CAS przy współpracy z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

W wyniku przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia 2014 roku wizyty połączonego zespołu akredytacyjnego NATO FAC Capablity Section oraz US Joint Fire Support Executive Steering Committee, Ośrodek Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego uzyskał akredytację szkolenia Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (JTAC). Tym samym, Ośrodek jako pierwszy w państwach Europy Środkowej uzyskał zdolność nadawania uprawnień JTAC rozpoznawanych przez inne kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego i jest w gotowości do podjęcia szkolenia kandydatów z innych państw NATO.