Senat

 SKŁAD SENATU WSOSP KADENCJI 2016/2020

 

1. Rektor – Komendant Uczelni - gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK
2. Prorektor ds. wojskowych - płk pil. Paweł MARCINKOWSKI
3. Prorektor ds. kształcenia i studenckich - płk dr inż. Adam WETOSZKA
4. Prorektor ds. naukowych - dr hab. inż. Jarosław KOZUBA
5. Prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej - 
6. Dziekan Wydziału Lotnictwa - płk dr hab. inż. Norbert GRZESIK
7. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki - płk rez. dr hab. Adam RADOMYSKI

 

Przedstawiciele Nauczycieli akademickich posiadający tytuł i stopień naukowy:

8. dr hab. Janusz KARPOWICZ
9. dr hab. inż. Tadeusz COMPA
10. dr hab. Jacek NOWAK
11. dr hab. inż. Grzegorz KORALEWSKI
12. dr hab. inż. Zbigniew ŚWIĄTNICKI
13. dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI
14. prof. dr hab. inż. Grzegorz KOWALECZKO
15. prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI
16. dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK - Sekretarz Senatu
17. dr hab. inż. Aneta KRZYŻAK

 

Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich:

18. mgr inż. Magdalena ŚWIERCZ

 

Przedstawiciele studentów:

19. sierż. pchor. Kamil MAZUR
20. st. kpr. pchor. Rafał POLKOWSKI
21. st. szer. pchor. Mateusz PIECHOWSKI
22. Ewelina KRAKOWIAK
23. Robert LECHOWSKI
24. Aleksandra MAŃKOWSKA
25. Zuzanna MORTKA
26. Anna BYTNIEWSKA

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

27. Krystyna JAWORSKA
28. Rafał BIEŃCZAK

 

Kanclerz:

29. mgr Waldemar BIENIEK

 

Przedstawiciel uczelni z która Uczelnia współdziała na podstawie umowy:

30. płk dr. hab. inż. Adam KOZAKIEWICZ

 

W posiedzeniach Senatu uczestniczą z głosem doradczym:

31. Dyrektor Biblioteki Głównej - dr Teresa GRUSZCZYŃSKA
32. Kwestor - mgr Jacek TROCHIM
33. Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników Wojska - Roman AMAROWICZ

 

Protokolant Senatu - p. Małgorzata PAWŁOWSKA

pdf Terminy posiedzeń Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych