Senat

 SKŁAD SENATU WSOSP KADENCJI 2016/2020

 

1. Rektor – Komendant Uczelni - gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK
2. Prorektor ds. wojskowych - płk Paweł MARCINKOWSKI
3. Prorektor ds. kształcenia i studenckich - płk dr Grzegorz ROSŁAN
4. Prorektor ds. naukowych - dr hab. inż. Jarosław KOZUBA
5. Prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej - 
6. Dziekan Wydziału Lotnictwa - ppłk dr hab. inż. Norbert GRZESIK
7. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki - płk rez. dr hab. Adam RADOMYSKI

 

Przedstawiciele Nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy:

7. dr hab. Janusz KARPOWICZ
8. dr hab. inż. Tadeusz COMPA
9. dr hab. Jacek NOWAK
10. dr hab. inż. Grzegorz KORALEWSKI
11. dr hab. inż. Zbigniew ŚWIĄTNICKI
12. dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI
13. prof. dr hab. Grzegorz KOWALECZKO
14. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI
15. dr Janusz ĆWIKLAK
16. dr Aneta KRZYŻAK

 

Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich:

18. mgr Magdalena ŚWIERCZ

 

Przedstawiciele studentów:

19. sierż. pchor. Kamil MAZUR
20. sierż. pchor. Justyna SKRZYŃSKA
21. sierż. pchor. Mateusz PIECHOWSKI
22. Ewelina KRAKOWIAK
23. Robert LECHOWSKI
24. Aleksandra MAŃKOWSKA
25. Zuzanna MORTKA
26. Filip SEKUŁA

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

19. Krystyna JAWORSKA
20. Rafał BIEŃCZAK

 

Kanclerz:

29. mgr Waldemar BIENIEK

 

Przedstawiciel uczelni z która Uczelnia współdziała na podstawie umowy:

30. 

 

W posiedzeniach Senatu uczestniczą z głosem doradczym:

31. Dyrektor Biblioteki Głównej - dr Teresa GRUSZCZYŃSKA
32. Kwestor - mgr Jacek TROCHIM
33. Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników Wojska - Roman AMAROWICZ

 

Protokolant Senatu -

 

Terminy posiedzeń Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych